Životní prostředí

Obnovitelná energie je základ

Vážíme si životního prostředí proto jsme na našem rodinném statku Pila Nynkov, kde vyrábíme naše produkty, postavili větrnou elektrárnu o výkonu 800 W. Po kompletní instalaci budeme schopni pokrýt 29 % naší spotřeby elektrické energie z našich vlastních obnovitelných zdrojů energie, pro začátek. Do roku 2020 plánujeme instalaci druhé větrné elektrárny s výkonem 800 W a solární elektrárny o výkonu  cca 800-900 W. Díky této investici budeme schopni vyrábět téměř veškerou energie pro provoz Pily Nynkov z obnovitelných zdrojů. 

PILA NYNKOV - Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie 2

Piliny brikety a pelety

Uhlí byste u nás hledali marně. Celý provoz statku je vytápěn výhradně biomasou. Jediným odpadem, který vzniká na Pile Nynkov jsou piliny a tzv. krajiny. Odpad je dále zpracován a využit při výrobě tepla. Piliny jsou lisovány do pelet a briket, krajiny řezány na špalíčky, které slouží pro výrobu teplé vody, v zimních měsících k výrobě tepla. 

Eko farma a skleník

Popel, zbytky jídla a další biologický odpad je dále využit při chovu slepic a k hnojení skleníku, kde pěstujeme jahody a zeleninu. Snažíme se tak minimalizovat množství odpadu a zároveň být přátelští k životnímu prostředí.